Skip to content Skip to footer

Mokamos paslaugos

UAB „Baltic BioScience“ Šeimos centre teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” pakeitimo” ir 2008 m. gruodžio 9 d. SAM raštu Nr. 10-913-281)-7296 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo”.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra nemokamos.

Mokamos paslaugos teikiamos kai

Kreipiasi asmuo, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo nenori laukti paslaugos bendroje eilėje ir pats sutinka sumokėti už greičiau suteiktą paslaugą;
Gydomas ar tiriamas pacientas pageidauja papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu;
Tiriami ar gydomi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Reikalingi pateikti dokumentai

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens medicininę knygelę (forma Nr. 048/a) arba medicininę pažymą (forma 047/a).

Formas 048/a ir 047/a privalo užpildyti darbdavys, siųsdamas darbuotoją tikrintis sveikatos.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai),
Pažymas:
1) priklausomybių ligų gydytojo (Vilniaus m. registruotiems asmenims narkologas pažymas išduoda Vilniaus priklausomybės ligų centre (Gerosios Vilties g. 3, Vilnius), kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal gyvenamąją vietą),
2) psichiatro (UAB „Baltic BioScience“ registruotiems ne mažiau kaip 5 metus asmenims pažymas išduos mūsų klinikos psichiatrė, kiti asmenys, kurie yra neregistruoti arba registruoti mažiau kaip 5 metus, turi atsinešti šią pažymą iš gydymo įstaigos, kurioje yra/buvo registruoti).
3) akių ligų gydytojo pažyma

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
Fotonuotrauką.

Asmenys prisirašę UAB „Baltic BioScience“, privalo turėti pažymą iš psichiatro (pagal gyvenamąją vietą, kur prieš tai gydėsi), pažymą iš Priklausomybės ligų centro, charakteristiką iš darbovietės/seniūnijos.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
Pažymas:
1) priklausomybių ligų gydytojo (Vilniaus mieste registruotiems asmenims narkologas pažymas išduoda Vilniaus priklausomybės ligų centre (Gerosios Vilties g. 3, Vilnius), kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal gyvenamąją vietą),
2) psichiatro (UAB „Baltic BioScience“ registruotiems asmenims pažymas išduos mūsų klinikos psichiatrė, kiti asmenys, kurie yra neregistruoti, turi atsinešti šią pažymą iš gydymo įstaigos, kurioje yra registruoti).
Profilaktiniai privalomieji dirbančiųjų sveikatos tikrinimai yra mokami, jų išlaidos apmokamos iš darbdavio arba paciento lėšų. Už vairuotojų ar norinčių įsigyti šaunamąjį ginklą sveikatos tikrinimą moka pats asmuo.